Selecteer een pagina

 

Beste wijkleden,

Zoals u bekend heeft het bestuur de voorbereiding voor ontbinding van Wijkvereniging De Drie Haas in gang gezet.

Volgens de statuten is in een algemene ledenvergadering een goedkeuring nodig van een meerderheid van de aanwezige leden. Omdat een fysieke vergadering momenteel niet is toegestaan, wordt (op advies van een notaris) een digitale vergadering via het programma Teams gepland op dinsdag 18 mei 2021, om 20:00 uur.

Als u bij deze vergadering “aanwezig” wilt zijn, kunt u zich van te voren aanmelden via info@dedriehaas.nl tot uiterlijk zondag 2 mei 2021.

Wij vragen u hiervoor per e-mail uw naam, adres én e-mailadres door te geven. Alleen zo kunnen wij u de uitnodiging voor de vergadering toesturen. Het is niet persé nodig Teams op uw pc/laptop, tablet of telefoon te hebben. Degenen die zich aanmelden ontvangen een separate uitnodiging voor de vergadering en daarin zal het voorstel voor ontbinding en batig saldo als ook de statuten als bijlagen worden gevoegd. Deze zijn door de leden ook opvraagbaar via info@dedriehaas.nl.

Tijdens de vergadering zullen de volgende hoofdpunten aan de orde zijn:
– Toelichting en behandelen voorstel en vooraf ingediende vragen
– Goedkeuring ontbinding van de wijkvereniging en bestemming batig saldo

Met vriendelijke groet,
Het bestuur,
Leon, Jeroen, Hans, Saskia