Selecteer een pagina

Penningmeester gezocht!
Het bestuur van de wijkvereniging bestaat momenteel uit vier leden, in de laatste ledenvergadering is de secretarisfunctie door Hans van Geffen overgenomen en is Saskia Beekmann herkozen als algemeen bestuurslid. Komend jaar eindigen de termijnen van onze voorzitter Leon van Veghel en penningmeester Jeroen van Gemert, waarbij de laatste niet herkiesbaar zal zijn. Daarom zoeken we een enthousiaste kandidaat aan wie we het financiële stokje op een goede manier kunnen overdragen.

Wat houdt het in?
De penningmeester zorgt voor de jaarlijkse begroting, uiteraard in afstemming met het bestuur. Je beheert de kas en bank- spaarrekening, verwerkt en betaalt facturen en int de contributie. Na elk kalenderjaar maak je de balans op, laat dit controleren door de kascommissie en presenteert het financiële jaarverslag aan de ledenvergadering ter goedkeuring. Samen met de secretaris beheer je de ledenadministratie in een Excelbestand en incassobestand van de Rabobank. Tot slot ben je contactpersoon voor de verzekeringen en ‘sponsors’ van de wijkvereniging. Gemiddeld ben je er zo’n 6 uur per maand mee bezig, wanneer mag je zelf bepalen.

Hoe gaat dat dan?
Het zitting nemen in het bestuur van de wijkvereniging is een mooie manier om snel meer mensen in onze groeiende wijk te leren kennen. Het contact met de actieve wijkgenoten is steeds laagdrempelig en lekker ‘gewoon’, de activiteitencommissies werken zelfstandig. Binnen het bestuur worden de taken verdeeld en kun je altijd rekenen op ondersteuning. De administratie vergt niet veel computerkennis, als je kunt mailen en internetbankieren komt het zeker goed. Natuurlijk zorgen we voor een goede overdracht.

Interesse?
Stuur een e-mail naar info@dedriehaas.nl en Jeroen zal snel contact met je opnemen. Alvast bedankt!