Selecteer een pagina

Beste wijkgenoten,

 

Daar de Corona-virus nog steeds niet onder controle is, vinden wij als bestuur het noodzakelijk om de onderstaande activiteiten aan te passen:

  • De gemeente heeft aangeven dat de opschoondag op 19 september door gaat, echter als buurtvereniging hebben we besloten het faciliteren van de opschoondag en de brunch die we hieraan wilden koppelen helaas te laten vervallen.
    Voor degene die wel hun omgeving schoon willen maken, worden de benodigde materialen door de gemeente beschikbaar gesteld en kunnen die op de gemeentewerf worden opgehaald. Nadien kunnen deze materialen als ook het afval daar worden terug gebracht. Houdt hiervoor de informatie vanuit de gemeente in de gaten. Vanuit de buurtvereniging zal dit, dit jaar niet worden gecoördineerd, maar het is natuurlijk altijd mogelijk om per straat of erf hier aandacht aan te besteden.
  • Herdenking “Stil Verdriet” op 22 september wordt dit jaar niet in de bekende vorm georganiseerd. Het comité buigt zich nog over een gepaste vorm om toch even stil te kunnen staan bij deze gebeurtenis.
  • De biljartcompetitie komt ook te vervallen.
  • De Sinterklaasviering op 20 november gaat ook niet door in de bekende vorm. Het comité wil voor de kinderen, die nog geloven, iets alternatiefs doen. Wordt vervolgd.

In verband met aanstaande wisselingen in het bestuur komt de positie van penningmeester vrij per maart 2021. Wij roepen belangstellenden op om te reageren naar info@dedriehaas.nl. Zie tevens de website met een nadere omschrijving van de werkzaamheden van de penningmeester.

Tenslotte bevelen we onze website www.dedriehaas.nl aan en onze Facebook-pagina.
Houd beide sociale media goed in de gaten voor het laatste nieuws.

Met vriendelijke groet

Bestuur wijkvereniging De Drie Haas
Saskia, Hans, Jeroen en Leon